โปรแกรมบัญชีออนไลน์

บริหารระบบหลังบ้านโปรแกรมบัญชีณัฐนารา ออนไลน์ (Account & CRM Software) เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างระบบเอกสารให้กับผู้ว่าจ้าง

✅ มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้น
✅ บันทึกข้อมูลได้อย่างทันท่วงที ( Real Time)  
✅ เพื่อให้ท่านมีข้อมูลทางบัญชีบริหาร ใช้ประกอบในการตัดสินใจ ทางธุรกิจ
✅ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การเติบโตทางธุรกิจ และฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
** ( ค่าบริการโปรแกรม 10,000 บาท  ต่อปี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) **ตัวอย่างระบบหลังบ้านโปรแกรมบัญชีณัฐนารา ออนไลน์ (Account & CRM Software)📊สร้างเอกสารฝ่ายขาย
📊สร้างเอกสารฝ่ายจัดซื้อ
📊ระบบเอกสารบัญชีลูกหนี้
📊ระบบเอกสารบัญชีเจ้าหนี้
📊สร้างระบบเอกสารสโตร์
📊ระบบ CRM ดูแลกิจกรรมต่างๆให้กับลูกค้า และฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์


ดูทั้งหมด ...