บริการเพิ่มเติม

เพื่อให้เกิดข้อมูลเชิงวิเคราะห์การเติมโตให้กับกิจการของท่านมากขึ้นบริการวิเคราะห์การเติบโตทางธุรกิจ (บัญชีบริหาร) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางเป้าหมายธุรกิจ  
❌ ราคาปกติ  10,000 บาท ต่อเดือน
✅ พิเศษสุดเพียง 7,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวม VAT)
** ภายใน 31 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น **
บริการวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้า
❌ ราคาปกติ  10,000 บาทต่อเดือน
✅ พิเศษสุดเพียง 7,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวม VAT)
** ภายใน 31 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น **CRM คืออะไร ?
การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปจากในอดีตอย่างมาก เนื่องด้วยการมีแข่งขันที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับสินค้าประเภทเดียวกันในตลาด
หรือแม้กระทั่งการแข่งขันกับสินค้าทดแทนที่เพิ่มเข้ามา นอกเหนือจากการสร้างฐานลูกค้าเพื่อเป็นหนึ่งในวงการธุรกิจเดียวกันแล้ว (Market Share)
สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือต้องสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ให้คงเป็นลูกค้าต่อไปโดยที่ไม่เปลี่ยนไปภักดีกับแบรนด์คู่แข่งนั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่า !
   Latest article
ดูทั้งหมด ...